Vergi Gelirlerimiz Artarken, Yaşanan Paradoks

İller bazında, merkezi yönetimin, bütçe gelir ve giderlerini incelediğimizde, yılın ilk altı ayında bir önceki yıla göre, Türkiye genelinde tahsil edilmiş vergi gelirlerinde ki artış % 8 olmuştur. Gelirlerde ki bu artışın yanısıra, giderler % 1 azalarak iller bazında merkezi bütçede bir denklik gerçekleşmiştir.(Kaynak:Maliye Bakanlığı web sayfası)

Türkiye genelinde, tahsil edilmiş vergi gelirlerinde ki % 8'lik artışa rağmen Muğla ilinde % 5 Bodrum ilçesinde ise % 17'lik bir artış gözlenmektedir

Bodrum ilk yarıyıl sonuçlarına göre 39 ili geride bırakmıştır. Muğla ili, Türkiye genelinde yılın ilk altı ayında tahsil edilmiş vergi gelirlerine göre sıralamada, Türkiye on yedincisi olmuştur. Bodrum, Muğla ilindeki toplam tahsil edilmiş vergi gelirlerinde ki birinciliği sürdürmektedir.

Yılın ilk yarısında, turizm gelirlerinin daha henüz mali tablolara tam yansımadığı düşüncesi ile yukarda ki oranların yılın ikinci yarısında hızla artacağını düşünüyoruz. Yine Muğla ilinin, Turizm gelirleri henüz mali tablolara yansımamışken, Kayseri, Konya, gibi büyük kentlerimizle, arasında pek bir farkın olmaması, Denizli, Gaziantep gibi sanayileşmiş büyük kentlerimizi geride bırakmış olması da kayda değer bir konudur.

Aşağıdaki tabloda dikkat çeken en önemli sonuç, bir önceki yıla göre Milas'ın ve Yatağan'ın tahsil edilmiş vergi gelirlerinde, belirgin bir artışın, görülmesidir. Milas ve Yatağan'da ki belirgin artışlara rağmen, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ve Muğla Merkez’in, Muğla ili toplam tahsil edilmiş vergi gelirleri içindeki paylarında dikkat çekici azalmalar görülmektedir.

Özellikle Bodrum’un Muğla ili toplam vergi gelirlerinde ki payı % 22 den %20 gerilemiş gibi gözükmesi, yılın ilk yarısında, turizm gelirlerinin daha henüz mali tablolara tam yansımadığından, kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Son üç yılda, vergi gelirlerini ortalama % 30 artırmış olan Bodrum, 2008 yılının, ilk yarısında, bir önceki yıla göre tahsil edilmiş vergi gelirlerini, %17 artırmıştır. Bu artış oranında ki azalış, yıl sonunda da aynen gerçekleşirse, vergi idaresinin, "Vergiye Gönüllü Uyum" stratejisine yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerektiği kanısındayız.

Denetimler, İncelemeler, "matrah artır" baskıları, mükellefleri Bodrum'dan ayrılmayı düşündürecek hale getirdiğini biz görmekteyiz. Bir çok şirket, merkezini, Bodrum'dan götürmeyi düşünmektedir. Bu çalışmalar sonucunda her yıl gönüllü olarak ortalama % 30 vergi gelirlerini artıran Bodrum'un bu oranın aksine yılın ilkyarısında % 17'lik artış gerçekleştirmesi ilgiyle izlenmeli. Acaba Bodrum, fazlaca zorlandı mı? Yoksa, Bodrum da ciddi bir ekonomik daralma mı yaşanmakta olduğu araştırılmalıdır.

Bodrum'un geçen yıla göre tahakkuk eden vergi gelirlerini tahsil etme oranında %2 düzeyinde bir azalış gözükmektedir. Tahsilat oranını % 45,52 den % 43,14 gerilemiş olması, küçük bir oran, dahi olsa dikkat çekicidir. En küçük vergi alacağı için dahi mükellefin, kasasına, memur oturtulması gibi radikal uygulamalara rağmen Bodrum’un tahsilat oranı artmamış, azalmıştır.

Genel olarak bütün ilçelerde tahsilat oranları bir önceki yıla göre artmıştır. Oysa, Bodrum, Ula ve Ortaca da tahsilat oranında azalış gözlenmektedir. Genel olarak artış eğilimine rağmen Bodrum, Ula ve Ortaca da tahsilat oranının düşmesini incelemeye değer buluyoruz.

Bu oranların ve azalışların yıl sonuna kadar olumlu yönde değişeceğini umut ediyoruz. Ama eğer bu oranlar değişmez aynen sürer ise bu sonuçların içerdiği anlamları hep birlikte değerlendirmeliyiz.

Kaynak Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı web sayfası

SMMM Kazım Öztürk

04/09/2008 Bodrum