Çek Kanunu ile çek kullanımına çeki düzen geliyor.

Çek Kanunu ile çek kullanımına çeki düzen geliyor.

20/12/2009 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5941 sayılı kanun ile çek defteri kullanma ve düzenleme hükümleri ağırlaştırılarak çek kullanımına çeki düzen getirilmesi amaçlanılmış.

Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verip, ellerindeki eski çek defterlerini imha edecekler.

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamayacak

Nama yazılı çekler ile hamiline yazılan çekler çok açık biçimde ayrılacak ve izlenecek. Hamiline yazılı çekler için ayrı çek yaprağı ve ayrı hesaplar kullanılacak.

Karşılıksız çıkan çek için bankalar 600 TL ödemek zorunda. Çekin yazdırılmasına banka personeli direndiğinde bir yıl hapis cezası alabilecek. Çek yazdırıldıktan sonra banka tarafından alı konulamayacak. Banka ancak arkalı önlü fotokopisini alarak hukuki takip başlatabilecektir.

Çekin karşılıksız çıkma durumunda, muhatabın şikayeti üzerine, çeki düzenleyen kişi hakkında 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırıla bilinecek (en az 30.000 TL en fazla 150.000 TL dir). Ayrıca çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı alabilecek. Çek düzenleme yasağı alan kişi elindeki düzenlenmediği çekleri 15 gün içinde bankasına iade etmek zorunda.

Çek yasağına rağmen çek düzenleyen kişi, bir yıl ila üç yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacak.

Bankalar, çek hesaplarındaki hareketleri sürekli ve düzenli olarak gelir idaresi başkanlığına bildirecek.

Şirketlerin hamiline yazdığı çekler gelir idaresi başkanlığınca izlenecek.