Bodrum’da Zabıta Müdürlüğünün Yönlendirmesi İle

Gereksiz Şube Tescili Yaptırılmaktadır.

Bir şirket, Yalıkavak’taki işyerine, çalışma ruhsat almak istediğinde, şirketin merkezi Bodrum'da olmasına rağmen Yalıkavak mahallesinde açılacak işyerinin, ticaret siciline şube tescili yaptırılması gerektiği bildirilerek ruhsat başvurusu reddedildi.

Açılacak satış mağazası için şube tescili yaptırmaya zorlamanın yasal dayanağı sorulduğunda; Bodrum Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, BODTO nun, 25.04.2011 tarihli yazısını, uygulamalarının dayanağı olduğunu belirttiler. (Bakınız)

BODTO nun yazısında; TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU (TOBBK), 9. maddesi alıntılanarak, açılacak her satış mağazasının şube sayılması gerektiği vurgulanmıştır. Tüzel/Gerçek kişi yeni bir işyeri, irtibat bürosu veya satış mağazası açmak üzere, Bodrum Belediyesi’ ne ruhsat için başvurğunda, yeni işyerinin, şube tescili ve BODTO ya üyeliği gerçekleşmekte, Böylelikle BODTO üyeleri suni olarak çoğaltılmış olmaktadır.

Bir şube tescili yaklaşık 5.300 TL tutmakta, ayrıca her yıl oda üye aidatı yüklenilmektedir, diğer bürokratik ve defter maliyetleri ile birlikte ciddi bir maliyet oluşmaktadır.

Türk Ticaret Kanununda şube tanımı yapılmamıştır. TOBB Kanunu 9. maddesi de yapılan tanım ise çok tartışmalıdır. İlçinç biçimde yönetmelik ile kanundaki tanımlar düzeltilmeye çalışılmıştır.

Zabıta müdürlüğünün yönlendirmesi ile açılan gereksiz şube tescilleri sonlandırabilir ve ruhsatlandırılacak işyerleri için şube tescili yapılmayabilir.

Bakanlar Kurulunun 2005/9207 sayılı kararı ile yürürlükte olan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” te şube tescili gerektiği yönünde yasal bir zorunluluk yoktur.

Şube tescili yapılmasına gerek olmadığı yönünde güçlü bir itiraz yapıldığında yetkililer ruhsatlandırma işlemini yapmaktadırlar.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

SMMM Kazım Öztürk

26.11.2020