Hizmetlerimiz


  • Mükelleflerin yasal defterlerini tutmak, tutulmasını sağlamak
  • Mükelleflerin Bilanço, Kar-Zarar tabloları, Beyannamelerini düzenlemek
  • Muhasebe sistemlerini kurmak, kurulmuş sistemlerini reorganize etmek
  • İşletmecilik, muhasebe bilgi sistemi, mali mevzuat, alanlarında müşavirlik yapmak,
  • İşletmelerin, var olan, muhasebe bilgi sistemi, içinde inceleme, analiz ve denetim yapmak.