Talip Öztürk (1947- ....)

Emek, Barış, Özgürlük mücadelesinin

yiğit önderini yüreğimizde yaşatıyoruz

Eğitimci. Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra öğretmenliğe başladı. Eğitimin demokratikleşmesine yönelik çalışmalarda bulundu. Sivas’ta görev yaptığı sırada Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın şubesini kurdu. Töb-Der’in kuruluşuna katıldı. 1976’da İstanbul TÖB-DER başkanlığı, Barış Derneği’nin de kurucu üyelerinden olan Talip Öztürk’ün ilerici öğretmen hareketinin işçi sınıfının yolunda gelişmesini sağlayan Birlik Dayanışma Hareketi’nin kurucusu ve TKP üyesidir.

16 Kasım 1979’da görevli olduğu Ahmet Rasim Ortaokulu önünde silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü